График за допълнителна поправителна сесия в периода от 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г.

Катедра „Специална педагогика и логопедия“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. дпн Цветанка Ценова   08.04.2019 г., 11.30 ч., 210 каб.
2. проф. д-р Катерина Караджова   08.04.2019 г., 10.00 ч., зала 400
3. проф. дпн Мира Цветкова   10.04.2019 г., 12.00 ч.
4. проф. д-р Цанка Попзлатева   02.04.2019 г., 13.00 ч.
6. проф. д-р Стиляна Белчева, дм   04.04.2019 г., 9.00 ч., зала 304
7. проф. дпсн Нели Василева   02.04.2019 г. ,10.00 ч., 210 каб.
8. доц. д-р Неда Балканска   02.04.2019 г., 13.00 ч., 218 каб.
9. доц. д-р Емилия Евгениева,   02.04.2019 г., 13.00 ч., 218 каб.
10. доц. дпн Милен Замфиров изпитва и за доц. Снежана Томова   02.04.2019 г., 12.00 ч., 209 каб.
11. доц. д-р Данка Щерева   11.04.2019 г., 10.00 ч., 311 каб.
12. доц. д-р Катерина Щерева   08.04.2019 г., 12.00 ч., 215 каб.
13. гл. ас. д-р Пенка Шапкова   12.04.2019 г., 11.00-13.00 ч., 216 каб.
14. доц. д-р Анна Трошева   01.04.2019 г., 11.00 ч., 218 каб.
15. гл. ас. д-р Диана Игнатова   02.04.2019 г., 12.00 ч., 217 каб.
16. Гл. ас. д-р Елена Делева   01.04.2019 г., 10.00 ч., 215 каб.
17. ас. д-р Маргарита Томова   10.04.2019 г., 13.00 ч., 212 каб.

и

Гл. ас. д-р А. Атанасова – 09.04.2019 г.,  13.00 ч., зала 514

Катедра „Социална педагогика и социално дело“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. дпн Клавдия Сапунджиева   02.04.2019 г., 10.00 ч., 232 каб.
2. проф. д-р Нели Бояджиева   02.04.2019 г. 13.00 ч., 411 каб.
3. проф. д-р Нели Петрова   09.04.2019 г., 10.30 ч., зала 416
4. Проф. д-р Ц. Коларова   02.04.2019 г., 12.00 ч., зала 601
5. доц. д-р Марина Пиронкова   05.04.2019 г., 13.00 ч., 412 каб.
6. доц. д-р Коста Герджиков   02.04.2019 г., 15.00 ч., 407 каб.
7. гл. ас. д-р Александър Ранев   04.04.2019 г., 10.00 ч., 316 каб.
8. гл. ас. д-р Цветослав Николов изпитва Андрагогика вместо доц. Чавдар Катански 02.04.2019 г., 9.30 ч., зала 504
9. Доц. д-р Маргарита Бакрачева /изпитва и за проф. Борис Минчев/  03.04.2019 г., 10.30 ч., 207 каб.

д-р Христина Христова – 10.04.2019 г., 14.00 г., зала 504

проф. дн Йоана Янкулова – 04.04.2019 г.,    16.30 ч., бл. 4, кабинет 403

Катедра „Начална училищна педагогика“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Илиана Мирчева   02.04.2019 г. 10.00 ч.  405 каб.
2. проф. д-р Крася Каваклова   02.04.2019 г. 13.00 ч. 406-А каб.
3. доц. д-р Николай Цанев   11.04.2019 г. 13.00 ч. 308 зала
4. доц. д-р Любен Витанов   02.04.2019 г. 13.00 ч. 308 зала
5. доц. д-р Татяна Борисова   10.04.2019 г. 9.00 ч.  зала 309
6. проф. д-р Елена Джамбазова   08.04.2019 г. 10.00 ч. 406-А каб.
7. доц. д-р Анна Георгиева   10.04.2019 г. 9.00 ч.  309 зала
8. доц. д-р Габриела Кирова   09.04.2019 г. 10.00 ч. 401 каб.
9. гл. ас. д-р Илияна Симеонова изпитва и за доц. д-р Илка Бирова   02.04.2019 г. 11.00 ч. 406 каб.
10. гл. ас. д-р Любка Алексиева   01.04.2019 г. 10.00 ч. 404 каб.
11. гл. ас. д-р Иван Душков   02.04.2019 г. 10.00 ч. 404 каб.
12. ас. Гергана Христова   04.04.2019 г., 13.00 ч. 404 каб.
13. ас. Далия Ал-Халил   10.04.2019 г. 14.00 ч. 409 каб.
14. ст. преп. Ванина Петрова 05.04.2019 г., 13.00 ч., 414 зала

и

Проф. Ангел Ангелов – Езикознание – 11.04.2019, 10.00 ч., зала 303

Докт. Светослава Соколова – хоспитиране – 09.04.2019, 14.00 ч., зала 230

Сийка Стойчева – текуща педагогическа практика – 08.04.2019 г., 7.45 ч., в 109 у-ще

Катедра „Предучилищна и медийна педагогика“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Лучия Малинова   08.04.2019 г., 10.00 ч., 509 каб.
2. Проф. д-р Божидар Ангелов   09.04.2019 г. 10.30 ч. 201 каб. или 501 каб.
3.  проф. д-р Весела Гюрова   01.04.2019 г., 12.00 ч., 507 каб.
4. проф. дн Радослав Пенев   04.04.2019 г., 9.00 ч. , 507 каб.
5. проф. д-р Любослава Пенева   01.04.2019 г., 12.00 ч., 510 каб.
7. доц. д-р Екатерина Софрониева   10.04.2019 г., 11.00 ч., 511 каб.
8. доц. д-р Розалина Енгелс   09.04.2019 г. 10.00 ч.,, 503 каб.
10. Доц. д-р Лора Спиридонова   01.04.2019 г., 10.00 ч., 507 каб.
11. Гл. ас. д-р Галина Георгиева 08.04.2019 г.,11.00 ч., 508 каб.  
12. гл. ас. д-р Милка Терзийска   02.04.2019 г., 12.00 ч. , 505 зала
13. ас. д-р Магдалена Стоянова   11.04.2019 г. , 14.00 ч., 507 каб.
14. ас. Гергана Минковска   09.04.2019 г., 13.30 ч., в 119 у-ще
16. Ас. Гергана Михайлова   08.04.2019 г., 11.00 ч., каб. 509
17. Гл. ас. д-р Тодор Петев   10.04.2019 г., 14.00 ч., каб. 509

и

докт. Снежана Ист. Радева, 05.04.2019 г. ,  10:00 ч. в 510 каб.

за спец. ПМХК :

Гл. ас. д-р Никола Вангелов –08.04.2019г., 13.00 ч. в 13 зала ФЖМК,

.

Катедра „Визуални изкуства“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Стефан Алтъков   08.04.2019 г., 10.00 ч., 602 зала
2.   проф. д-р Бисера Вълева 08.04.2019 г., 10.00 ч.,  606 зала
3. проф. д-р Лаура Димитрова   01.04.2019 г., 10.00 ч.,  608 зала
4. доц. д-р Милена Блажиева   04.04.2019 , 14.00 ч., 600-в каб.
5. проф. Буян Филчев   03.04.2019 г. 10.00 ч.,  Графично ателие
6. гл. ас. д-р Добрин Атанасов   03.04.2019 г.  610 каб.
7. Доц. д-р Мая Димчева 04.04.2019 г. 12.00 ч.  
8. Проф. д-р Орлин Дворянов   09.04.2019 г. 11.00 ч. 610 зала

Катедра „Музика“

  Преподавател Ден/ Час/ Кабинет
1. проф. д-р Адриан Георгиев   09.04.2019 г., 11.30 ч., бл. 2 Фонотека
2. проф. д-р Ганка Неделчева   11.04.2019 г., 11.00 ч., бл. 2 Фонотека пиано
3. д-р Ралица Димитрова 11.04.2019 г., 11.00 ч., бл. 2 Фонотека пиано
4. ас. Десислава Бакалова 11.04.2019 г., 11.00 ч., бл. 2 Фонотека пиано
5. доц. д-р Росица Тодорова   15.04.2019 г. 11.00 ч.,  бл. 2, 518 зала (Полифония) 11.04.2019 г. 11.00 ч., бл. 2 Фонотека (пиано)  
6. гл. ас. д-р Хр. Карагьозов   10.04.2019 г., 9.00 ч. , бл. 2, студио 5
7. проф. д-р Румен Байрактаров   03.04.2019 г., 10.00 ч. бл. 2
8. гл. ас. д-р Боряна Мангова   10.04.2019 г., 9.00 ч. бл. 2, Фонотека
9. ас. Драгомира Панова   09.04.2019 г., 11.30 ч., зала  311, ФНОИ
10. ас. Десислава Тилева   03.04.2019 г., 12.00 ч., зала 504, ФНОИ
11. Доц. д-р Таня Казанджиева /изпитва и за  проф. Т. Дяков/   03.04.2019 г., 10.00-10.30 ч., каб. 207, ФНОИ
12. Светла Цветкова   11.04.2019 г., 12.00 ч. , Бл. 2, Фонотека
13. д-р Марина Апостолова   11.04.2019 г., 13.00 ч., бл. 2, 518 зала
14. д-р Силвана Каргьозова 03.04.2019 г., 10.00 ч., 323-а комп. зала ФНОИ

Физическо възпитание и спорт

ИМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИНА ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
1 доц. д-р Боряна Туманова МП Плуване 03.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
2 доц. д-р Ирен Пелтекова МП Баскетбол 01.04.2019 г. 10.30 ч. Зала 209А Ректорат
3 доц. д-р Ирен Пелтекова МП Хандбал 01.04.2019 г. 11.30 ч. Зала 209А Ректорат
4 гл. ас. д-р Петър Колев МП Волейбол 11.04.2019 г. 9.00 ч. Биологически факултет – кабинет
5 гл. ас. д-р Иванка Кърпарова МП Лека атлетика 05.04.2019 г. 13.30 ч. Зала 209А Ректорат
6 доц. д-р Евгени Йорданов ТМСП 04.04.2019 г. 9.30 ч. Зала 209А Ректорат
7 доц. д-р Евгени Йорданов ИД Тенис 08.04.2019 г. 9.00 ч. Тенис комплекс Духовна семинария
8 гл. ас. д-р Боряна Митрева ИД Сп. усъвършенстване Баскетбол 10.04.2019 г. 9.00 ч. ст. „Академик“
9 гл. ас. д-р Мина Антонова ИД Сп. усъвършенстване Волейбол 15.04.2019 г. 14.00 ч. Салон №1 на Биологически факултет
10 доц. д-р Георги Игнатов Методика на обучението по физич. възп. на ученици IX-XII кл. 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
11 доц. д-р Георги Игнатов Методика на обучението по физич. възп. на ученици V-VIII кл. 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
12 доц. д-р Георги Игнатов МП Футбол 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
13 доц. д-р Георги Игнатов ИД-Сп. усъвършенстване Футбол 09.04.2019 г. 9.00 ч. Зала 209А Ректорат
14 проф. д-р Костадин Костов ИД-Изправителна гимнастика 03.04.2019 г. 13.30 ч. Център КТ Ректорат
15 проф. д-р Костадин Костов Основи на кинезитерапията 02.04.2019 г. 13.30 ч. Център КТ ФНОИ
16 проф. д-р Костадин Костов ИД-Лечебен и спортен масаж 03.04.2019 г. 13.30 ч. Център КТ Ректорат
17 доц. д-р Антон Хиджов ИД-Организация и методика на туристическата дейност 02.04.2019 г. 10.00 ч. Зала 209А Ректорат