Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

21.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) и магистърска програма НУП (за завършили други специалности) – НА...
Прочетете още
20.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

График за допълнителна поправителна сесия в периода от 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г.

Катедра „Специална педагогика и логопедия“   Преподавател Ден/ Час/ Кабинет 1. проф. дпн Цветанка Ценова   08.04.2019 г., 11.30 ч., 210 каб. 2. проф. д-р Катерина Караджова   08.04.2019 г.,...
Прочетете още
13.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от конкурса по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

https://www.mon.bg/bg/100542/ Класирали се: № 6/08.03.2019 г.  –ПД 4 – 152 т. № 3/08.03.2019 г. – ПД 4 – 133 т. № 7/08.03.2019 г. – ПД 4 – 122 т. №...
Прочетете още
12.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ / https://www.mon.bg/bg/100542/ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за работа в екип по...
Прочетете още
07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

Допълнителна поправителна сесия

За всички студенти IV курс, на които предстои да завършат през юни  2019 г., и имат невзети или неположени изпити от предходни учебни години, се обявява допълнителна поправителна сесия в...
Прочетете още
07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ –МАРТ 2019Г.ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ - 26 март 2019г.Защитина дипломни работи – 27 март 2019г. по график, обявен от катедрите.Писмен държавен изпитпо...
Прочетете още
25.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

СЕДМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 17 МАЙ 2019 ГОДИНА

КАТО ЧАСТ ОТ МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ОРГАНИЗИРА СЕДМИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ (ОТ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН, РЕДОВНА ИЛИ ЗАДОЧНА ФОРМА...
Прочетете още
12.02.2019 / ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА

На 21.02.2019 г. от 16.00 часа в зала 313 на ФНОИ, ще се проведе среща на Експертната група към НАОА със студентии докторанти от ФНОИ. Заповядайте!
Прочетете още

СУ ФНОИ