МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Съобщение

До студентите I курс ОКС Магистър, по МП Специална педагогика (за завършили други педагогически специалности), редовно обучение.
Първите лекции ще се проведат на 19, 20 и 21 октомври 2018 г., от 10.00 ч., с доц. Емилия Евгениева.
Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет става Факултет по науки за образованието и изкустватаРазписи за зимен семестър на учебната 2018-2019 г., ОКС Бакалавър, редовно обучение

Във връзка с оптимизиране на учебния процес до 15.10.2018 г., разписите на занятията ще претърпят някой изменения.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ от специалностите ПНУП и НУПЧЕДопълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2018/2019 годинаУважаеми педагогически специалисти,
в раздел "Учащи" ще намерите курсове за ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, които предлага ФНПП.КУРСОВЕ СДК


Монтесори педагоката в съвременното общество - предучилищен етап

Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в детската градина и дома

Арт терапевтични подходи при деца със специални образователни потребности (ДСОП)
НОВ КУРС СДК


Компютърно моделиране
Уважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ