Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.

Разписи на занятията за зимен семестър на учебната 2016-2017 г. ОКС Бакалавър, редовно обучение

Кандидат магистърска кампания за учебната 2016/2017 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА МЕСТА С ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ

ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ С ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УЧ. 2016/2017 Г.
/САМО ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ В НЕОБХОДИМИТЕ СРОКОВЕ/


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНОВ КУРС СДК


Монтесори философия в съвремeнното общество
КОНФЕРЕНЦИЯ


Есенни докторантски четения 2016
18 и 19 ноември 2016 г.
гр. София.


Заявка за участие
Втора селекция за практики по Еразъм+ за 2016-2017г. за студенти и докторанти, с краен срок за кандидатстване 17 октомври 2016 г., 17:00 ч.


Пълната информация може да намерите тук:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/mezhdunarodna_dejnost/programa_eraz_m/praktiki


ГРАФИК


за заплащане на таксите и записване на зимен семестър на уч.2016/2017 г. – за ОКС „Магистър“


Задочно обучение – всички магистърски програми 07.09.2016 г. - 30.09.2016 г.
Редовно обучение – всички магистърски програми 01.10.2016 г. - 15.10.2016 г.


ГРАФИК


за записване на във II, III и IV курс за уч.2016/2017 г. – за ОКС „Бакалавър“


инспектор Албена Димитрова НУПЧЕ - 19.09.2016 г.
ПНУП (р.о) - 20.09.2016 г.
ПНУП (з.о) - по време на очните занятия
ЛОГОПЕДИЯ - 21.09.2016 г.
инспектор Ася Йорданова СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (р.о) - 28.09.2016 г.
СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (з.о) - по време на очните занятия
ПМХК - 29.09.2015 г.
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (р.о) - 26.09.2016 г.
ПУПЧЕ - 27.09.2016 г.
инспектор Весела Манолова МУЗИКА - 26.09.2016 г.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 27.09.2016 г.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ - 28.09.2016 г.
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (з.о) - по време на очните занятия
инспектор Валентина Едуард всички чуждестранни студенти - 01.10.2016 - 10.10.2016


Моля, при записването носете попълнени всички уверения, които ще Ви трябват!


Вижте по-стари съобщения

За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ