МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Съобщение

ЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/“ - 2 КУРС, 4 СЕМЕСТЪР – ЗАПОЧВАТ НА 07.02.2018 И ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 10.02.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО.
ЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/“ - 1 КУРС, 2 СЕМЕСТЪР – ЗАПОЧВАТ НА 07.02.2018 И ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 14.02.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО.
ЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОБНОСТ/“ - 1 КУРС, 2 СЕМЕСТЪР – ЗАПОЧВАТ НА 07.02.2018 И ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 14.02.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА 1,2,4 И 5 ГРУПА, И ДО 15.02.2018 ЗА 3 ГРУПА.


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 31 януари 2018 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти бакалавърска степен във Факултета по начална и предучилищна педагогика – випуск 2017.
Поканваме Ви да се явите в 9,30 ч. в Ректората - фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.
Абсолвентите трябва да потвърдят присъствието си на церемонията до 26.01.2018 г. при съответния инспектор по студентското положение!


Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 годинаВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!Разписи за зимен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС МАГИСТЪРГодишната стипендия на името на доц. д-р Вероника Вълканова за академичната 2017-2018 г. се дава на Яна Димитрова Младенова, студентка II курс редовно обучение в специалност „Педагогика на масовата и художествена комуникация” на Факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Разписи за зимен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС Бакалавър, редовно обучениеУважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ